،وقتی زن پیر صاحبخانه مرا به یاد نمی‌آورد به خود دلداری می‌دادم که وقتی برای کسی زمان متوقف شده باشد، در هیچ کجای ذهنش دیگر جایی هرچند کوچک نه برای من و نه برای هیچ کس دیگر وجود ندارد هر چه هست رشته هایی است از خاکستر پریشانی که میان عصب‌های کاسه سر ، شاخه دوانده و زمان را در چنبره ی خود مدفون کرده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۰۰
Mahkame
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۷