می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی که نوزاد هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح می‌دهد رنج زاده شدن را برای همیشه از یاد ببرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۸
zahralabbafan
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۸
Mahkame
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۶