معنای "احترام" آنقدر پوچ بود که حتی نمی‌توانستم آن را درک کنم! همیشه فکر می‌کردم که کار احمقانه ای بود که نامه‌ها را با چیزهایی مثل "با تمام احترام رئیس جمهور" و امضا در زیرش تمام کنیم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۳
Elham
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۹
Mobina_fxr
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۸