صورتش پر از چین و چروک بود و در هر چروک نگرانی از چیزی را جا داده بود، از این‌رو دیگر صورتش صورت خود او نبود، بیشتر شبیه درختی بود که بر هر شاخه‌اش پرند‌ه‌ای آشیانه ساخته است. مدام در حال جنگیدن برای کنار آمدن با این نگرانی‌ها بود و از این تلاش همیشه خسته به نظر می‌رسید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۵
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۹
atena1987
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۵