هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. سقراط خود گفت: "یک‌چیز را خوب می‌دانم، و آن این است که هیچ نمی‌دانم." این گفته را به خاطر بسپار، چون، حتی در بین فلاسفه، اعترافی‌ست بسیار نادر.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۶
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۳
atena1987
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۰