هر انسانی دور خودش جهانی دارد؛ جهانی که رنگ، بو وحتا کلمات خاص خودش را دارد و هر فرد آن را با خودش این طرف و آن طرف می‌برد. هنگامیکه آدم‌ها از کنار یکدیگر عبور می‌کنند یا به هم فکر می‌کنند و یا با یکدیگر حرف می‌زنند، این جهان‌ها در هم فرو می‌روند و مشترکاتی پیدا می‌شوند. دلیل تفاوت جملات و افکار آدم‌ها، تفاوت همین جهان‌هاست. من اما فکر می‌کنم همه‌ی ما در جهان مشترکی زندگی می‌کنیم و هر کداممان بر حسب قدرت درونی‌مان صورتی از همین جهان واحد را درک می‌کنیم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۶
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۵
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۳
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۲
Mahkame
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۳