۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۶
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۵
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۶
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۱
Mahkame
‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۴۸