۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۶
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۵
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۶
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۱
Mahkame
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۴۸