گاهی درد به تنهایی کافی نیست؛ گاهی انسان تا حد مرگ در برابر درد مقاومت می‌کند. اما برای هر کس چیزهایی وجود دارد که اصلا قابل تحمل نیست حتی شنیدن اسم آن چه بسا باعث تسلیمش شود!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
Moses
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۶
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۴
hedgehog
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۸