۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۴
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۴
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۳
Elham
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴
Socrates
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۶