۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳
Elham
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
Socrates
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۶