۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۴
Parviz
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۴
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۳
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴
Socrates
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۶