۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۳
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۷
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲