۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۳
holy.mary
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۷
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲