همیشه فکر می‌کردم یک نفر در زمانی دور در درون من مرده است، و حالا یک نیرو در وجودم شروع کرده بود به زندگی کردن.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۱
hedgehog
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۱
holy.mary
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۹