همیشه فکر می‌کردم یک نفر در زمانی دور در درون من مرده است، و حالا یک نیرو در وجودم شروع کرده بود به زندگی کردن.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۱
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۱
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۲
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۹