۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۹
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
docharane
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۰