۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۹
Elham
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
docharane
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۰