۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۹
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
docharane
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۰