۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۹
Elham
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
docharane
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۰