در این آیین‌های دادرسی همیشه چیزهایی گفته می‌شود که آدم دیگر ازشان سر در نمی‌آورد، آدم‌ها خسته‌تر و پریشان‌تر از آنند که فکر کنند و این است که به خرافات پناه می‌برند… و یکی از خرافه‌ها آن است که آدم می‌تواند از روی صورت کسی، مخصوصاٌ خط لب هایش بگوید که پرونده او چگونه از آب در می‌آید
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۳
Ali
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱
Parviz
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۱
docharane
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۴