ولی اگر کسی ازش می‌پرسید زندگی‌اش قبلا چگونه بوده، پاسخ می‌داد تا قبل از اینکه زنش پا به زندگی‌اش گذاشته اصلا زندگی نمی‌کرده و از وقتی تنهایش گذاشته دیگر زندگی نمی‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۲
docharane
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۸
Arashkh1984
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۸
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۷
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۶