یاد یکی از دوستان قدیمی ام افتادم، دوستی که سالها پیش بدون آنکه دلیلش در خاطرم باشد عمر رفاقتم با وی به پایان رسید و حداقل دو سه سالی میشود که گذرش به خاطرم نیفتاده است. او چند حیوان خانگی داشت و خانه اش پر از گل و گیاه بود؛ هیچ گاه از خانه بیرون نمیرفت و تمام درد دلهایش را به گیاهان و حیواناتش میگفت. یک روز از او پرسیدم: "چرا مثل دیوانه‌ها با حیوانات و گیاهان صحبت میکنی؟ آنها که زبان تو را نمی‌فهمند!" جواب داد: "آدم‌ها هم زبان یکدیگر را نمی‌فهمند. با وجود این هروقت با آدمها حرف میزنم آنها مرا از روی حرفهایم قضاوت میکنند. آدم درد دل میکند تا خود را سبک کند نه اینکه خود را در بوته ی قضاوت دیگران قرار دهد. آدم‌ها درددل را با اعتراف اشتباه گرفته اند. شاید حیوانات و گیاهان زبان مرا نفهمند که اگر چنین باشد هم در این مورد فرقی با آدمها ندارند، ولی حداقل خوبیشان این است که هیچ گاه مرا از روی حرفهایم قضاوت نمیکنند."
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Gote
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۸
Simamaleki
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۴
Mehrnaz_xh
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۱
Coolguy
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۹
Holden_caulfield
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۵
Moses
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۱
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰
Parviz
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۸
Marimori
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
Ali
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۱
Masoudreisi
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸