ما با گفتن "این‌ها همه اش حرف است!" اغلب سعی می‌کنیم خودمان را از حل مشکلات کنار بکشیم و از گفتن حرف‌های جدی‌تر و عملی‌تر خودداری بکنیم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Masihaa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Andre
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۸
Meiti
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۰
Anahitta
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۱
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۵