ما با گفتن "این‌ها همه اش حرف است!" اغلب سعی می‌کنیم خودمان را از حل مشکلات کنار بکشیم و از گفتن حرف‌های جدی‌تر و عملی‌تر خودداری بکنیم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Masihaa
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Andre
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۸
Meiti
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۰
Anahitta
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۱
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۵