چشمهایش همان چیزی بود که لیان هزاربار هشدارش را داده بود. یک تکه از ناکجایی که به اشتباه کاشته شده بود توی صورت این مرد. مجموعه ای از یاخته‌های قدرتمندی که وقتی درگیرشان میشدی نمیتوانستی خود را از جادویش رها کنی. نمیتوانی رودررویش به راحتی بگویی نه
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۳
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۱
s@sahar
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۲
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۲
Mobina_fxr
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۸