۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲
Andre
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹
كتابخانه گوگولي
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۹