۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲
Andre
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۹