این تصور که اعضای یک گروه زبانی به صرف استفاده از یک زبان و ادبیات مشترک هم زبان تلقی میشوند توهمی بیش نیست! به تعداد انسان‌های زنده زیان وجود دارد و هیچ دو انسانی در دنیا وجود ندارد که به یک زبان واحد سخن بگویند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۲
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۳
holy.mary
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۸
Andre
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۰
Riahi_Parvin
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۹
Mary_magdolen
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵
Reyhaneh8
‫۱ سال قبل، شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۹