۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۵
Ricardo
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
Mohsen_sade
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۵