۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۸
ComeRun
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
holy.mary
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸
Roshaanak
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۷