بدبختی آدم آن وقتی نیست که پی ببرد هیچ چیز نمیتواند یاریش کند- نه مذهب، نه غرور، نه هیچ چیز دیگر- بدبختی آدمی آن وقتی است که پی ببرد به یاری نیاز ندارد.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Roshaanak
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Azardokht
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۳
Shakibaa
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۴
Parviz
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۵
hedgehog
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۸
holy.mary
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۰
Minooo
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۸
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۱
MSusan
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۹