بی جهت نبایدخاطره ای راکه منجمدشده وادار به ذوب شدن کرد،در آن صورت این تکه‌های یخ تبدیل به آب کثیف ولزجی می‌شود و می‌چکد. هیچ چیز را نباید زنده کرد،از ذهن نرم و نازک شده ی آدم بالغ نباید خواست که شدت و حدت احساسات کودکانه را دوباره احیا کند و به تجربه دربیاورد. هیچ خوب نیست که آدم فرمول‌ها را از قید انجماد آزاد کند، رازها را در قالب کلمات بریزد. تبدیل خاطره به عاطفه و احساس کار مفیدی نیست، عاطفه نمی‌تواندچیزهای به این خوبی و کمیابی مثل عشق و نفرت را نابود کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۳
Teddybear
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۸
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۳
M_soroush
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۵
jhamid93
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴