نیچه راجع به زن‌ها چه می‌گوید؟ می‌گوید مردها از زن‌های عاشق می‌ترسند، چون قادرند دست به هر کاری بزنند و هر چیزی را در راه عشقشان فدا کنند، چون فقط عشقشان برایشان مهم است و سایر چیزها از نظرشان بی‌ارزش. برای همین هم زن خطرناک‌ترین موجود دنیاست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۱
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۷
M_soroush
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۴
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱