نیچه راجع به زن‌ها چه می‌گوید؟ می‌گوید مردها از زن‌های عاشق می‌ترسند، چون قادرند دست به هر کاری بزنند و هر چیزی را در راه عشقشان فدا کنند، چون فقط عشقشان برایشان مهم است و سایر چیزها از نظرشان بی‌ارزش. برای همین هم زن خطرناک‌ترین موجود دنیاست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
Parviz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷
M_soroush
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۴
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۱