این را خوب می‌دانم که ما اغلب در صدد آنیم که خوشبختی را از راهی که در واقع معلول خوشبختی است به دست بیاوریم تا از راهی که علت آن است. در نتیجه راه رسیدن به خوشبختی را پر از دست انداز و مخاطره آمیز می‌کنیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۶
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۵
jhamid93
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴