عشق، به سان باران، می‌تواند زوجها را از بالا تغذیه کند و از لذتی‌تر و تازه سرشار سازد. اما عشق، گاهی بر اثر داغی خشمِ زندگی، در سطح می‌خشکد، به گونه ای که باید از بن، از ریشه تغذیه و به آن رسیدگی شود تا خودش را زنده نگه دارد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۴
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰