به محض اینکه رازی میان دو عاشق به وجود آید، به محض این که یکی فکرش را از دیگری پنهان کند، جذابیت عشق از میان می‌رود و سعادت ویران می‌شود. خشم، بی انصافی، حتی شیطنت، قابل گذشتند؛ اما پنهان کاری عنصری بیگانه وارد عشق می‌کند که ماهیت آن را تغییر می‌دهد و پلاسیده اش می‌کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۷
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۶