ما انسان‌ها موجودات بی ثباتی هستیم احساساتی را که تظاهر به آن می‌کنیم دست آخر به راستی احساس می‌کنیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۸
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۵
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۶