۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۱
Parviz
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۸
holy.mary
‫۲ سال قبل، جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۵
nnegg
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۵