باید در جامعه ای متمدن متولد شد ، تا آن بردباری و صبری را به دست آورد که بتوان در سایه ی آن و بدون میل به فرار از قید و زنجیرهای سنگینش با ضمانت هایی که اغلب دروغ‌های حقیرانه و پستی هستند و اسمش را قوانین نهاده اند، یک عمر با خودبینی و خود خواهی زندگی کرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۴
holy.mary
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۵
Somayeh97
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۸
nnegg
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۶
jhamid93
‫۴ سال قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۲
💟💟💟
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۱
Safir
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۰