باید در جامعه ای متمدن متولد شد ، تا آن بردباری و صبری را به دست آورد که بتوان در سایه ی آن و بدون میل به فرار از قید و زنجیرهای سنگینش با ضمانت هایی که اغلب دروغ‌های حقیرانه و پستی هستند و اسمش را قوانین نهاده اند، یک عمر با خودبینی و خود خواهی زندگی کرد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۴
holy.mary
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۵
Somayeh97
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۸
nnegg
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۶
jhamid93
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۲
💟💟💟
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۱