۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۱