باکم نیست که یک مشت پر و استخوان بیش‌تر نباشم، مادر. فقط می‌خواهم بدانم در هوا چه کاری ازم برمیاد و چه کاری ازم ساخته نیست، همین و بس. جز این خواسته‌ای ندارم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶
Parviz
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۳
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۵
Elham
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱
holy.mary
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱