آخرین فعالیت‌ها


  • جاناتان مرغ دریایی
    از جاناتان مرغ دریایی :

    باکم نیست که یک مشت پر و استخوان بیش‌تر نباشم، مادر. فقط می‌خواهم بدانم در هوا چه کاری ازم برمیاد و چه کاری ازم ساخته نیست، همین و بس. جز این خواسته‌ای ندارم. (...)