جوانان وقتی به سوی بدی کشیده می‌شوند،جرئت نمی‌کنند خود را در آینه وجدان ببینند. حال آنکه پیران خود را در آن دیده اند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۵
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۰
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۰
jhamid93
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۷