برای هر زن بسیار طبیعی است که درست در آن لحظه ای دچار تردید شود که شور عشق و شیدایی وی را به سوی سقوط می‌کشد و سعی می‌کند قلب کسی را بیازماید که باید آینده ی خود را تقدیم او کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۴
holy.mary
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
jhamid93
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۷