مردم زیر بار نبوغ خم می‌شوند، دشمنش می‌دارند،می کوشند به او تهمت بزنند و محکومش کنند. زیرا نابغه همه ی موفقیت را به خود جذب می‌کند و با کسی قسمت نمی‌کند. ولی اگر استقامت نشان دهد همه جلویش تا کمر خم می‌شوند و تعظیمش می‌کنند. اگر مردم نتوانند نابغه را زیر لجن دفن کنند زانو زده و او را می‌پرستند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۹
holy.mary
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۷
Mehrabad
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲
jhamid93
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۷