مردم زیر بار نبوغ خم می‌شوند، دشمنش می‌دارند،می کوشند به او تهمت بزنند و محکومش کنند. زیرا نابغه همه ی موفقیت را به خود جذب می‌کند و با کسی قسمت نمی‌کند. ولی اگر استقامت نشان دهد همه جلویش تا کمر خم می‌شوند و تعظیمش می‌کنند. اگر مردم نتوانند نابغه را زیر لجن دفن کنند زانو زده و او را می‌پرستند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۹
holy.mary
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۷
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲
jhamid93
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۷