در مدارس ایالات متحده امریکا، معلم‌ها تاریخ زیر را بارها و بارها روی تخته سیاه می‌نوشتند و از بچه‌ها میخواستند که با افتخار و شادمانی ان را از بر کنند: 1492…
به بچه‌ها می‌گفتند این تاریخ کشف قاره شان به دست انسان است. اما در اصل مدتها قبل از 1492 میلیونها انسان در ان قاره زندگی راحت و رویایی داشتند. در واقع این تاریخ سالی است که دزدان دریایی بنا کردند به فریفتن، غارت و کشتن بومیان!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۵
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۴
solveig
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۴
hedgehog
‫۱ سال قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
jhamid93
‫۱ سال قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۴