۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۰
zahralabbafan
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Ali
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۱
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹