۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۳
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹
holy.mary
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲