من با خطر زندگی می‌کردم…فقط یک بار زندگی می‌کنیم، مگر نه ؟…فقط یکبار قرار بود سوار چرخ و فلک بشوم. زندگی مال پر دل و جرئت هاست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۰
Ali
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۱
Parviz
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹
jhamid93
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۵