آدم هایی که در عمرشان از پس حل کردن چیزی بر آمده بودند معمولا پشتکار زیاد داشتند و کمی هم خوش شانسی. اگر به اندازه ی کافی پا فشاری می‌کردی معمولا شانس هم به دنبالش می‌آمد. خیلی از آدم‌ها نمی‌توانند منتظر شانس بمانند،پس تسلیم می‌شوند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۰
Parviz
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۷
Ali
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
holy.mary
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲