اینجا همه چیز وارونه است، شرافتمند‌ترین آدمها به اردوگاه ها، زندان‌ها و سلول‌های انفرادی منتقل میشوند اما اراذل و اوباش و پست‌ترین لایه‌های جامعه بر پیر و جوان و ثروتمند و فقیر حکمرانی میکنند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۵
jhamid93
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۱
Parviz
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۶
Faeze
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۳
كتابخانه گوگولي
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۵