اینجا همه چیز وارونه است، شرافتمند‌ترین آدمها به اردوگاه ها، زندان‌ها و سلول‌های انفرادی منتقل میشوند اما اراذل و اوباش و پست‌ترین لایه‌های جامعه بر پیر و جوان و ثروتمند و فقیر حکمرانی میکنند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۵
jhamid93
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۱
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۶
Faeze
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۳
كتابخانه گوگولي
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۵