اینجا همه چیز وارونه است، شرافتمند‌ترین آدمها به اردوگاه ها، زندان‌ها و سلول‌های انفرادی منتقل میشوند اما اراذل و اوباش و پست‌ترین لایه‌های جامعه بر پیر و جوان و ثروتمند و فقیر حکمرانی میکنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۶ روز قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۵
jhamid93
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۱
Parviz
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۶
Faeze
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۳