اینجا همه چیز وارونه است، شرافتمند‌ترین آدمها به اردوگاه ها، زندان‌ها و سلول‌های انفرادی منتقل میشوند اما اراذل و اوباش و پست‌ترین لایه‌های جامعه بر پیر و جوان و ثروتمند و فقیر حکمرانی میکنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۵
jhamid93
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۱
Parviz
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۶
Faeze
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۳