من باور ندارم که جنگ را فقط سیاستمداران و سرمایه داران به وجود آورده‌اند، به هیچ وجه، آدمهای عادی به همان میزان مقصرند وگرنه مدتها پیش علیه جنگ شورش می‌کردند! انسان‌ها نیاز به تخریب و ویرانی دارند، میل به نابودی، به کشتار و به انهدام در بشر وجود دارد و تا زمانیکه بشریت دستخوش یک دگردیسی نشود، جنگ‌ها ادامه خواهند یافت و هر آنچه با دقت و زحمت بنا شده، کاشته شده وپیشرفت کرده نابود خواهد شد تا دوباره از نو ساخته شود
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۶ روز قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۵
jhamid93
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۱
Parviz
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۵
hedgehog
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲
Faeze
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۲