مرگ در میان میدان ، در هوای آزاد، در گرماگرم نبرد، در عین جوانی و تندرستی و آوای شورانگیز شیپور ممکن است زیبا شمرده شود. مردن به علت یک جراحت، پس از تحمل رنج‌های دراز در یک اتاق بیمارستان البته ملال آورتر است و غم انگیز‌تر از آن ، مرگ در خانه و در بستر خود میان ضجه‌های محبت آمیز نزدیکان و در پرتو ملایم آباژور‌ها و کنار شیشه‌های دواست.
اما هیچ مرگی دشوارتر از مرگ در گمنامی و غربت، بر بستر محقر یک مسافرخانه، با چهره ای کریه و فرتوت نیست، آن هم بدون فرزندی که بقایت در وجود او مسلم باشد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
saeid51
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۴
Ali
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷
jhamid93
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰