۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۴
Ali
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴