۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Mahkame
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲