۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۳
Mahkame
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۲