تمام موجودات غریزه بقا دارند. به ترس شباهت داره،ولی یکسان نیستند. ترس علاقه به فرار از مرگ یا درد نیست. ترس ریشه در آگاهی از این نکته داره که چیزی که تو به عنوان خویشتن تعریف میکنی به پایان وجودش برسه. ترس مسئله اگزیستانسیاله.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۰
Elham
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۰
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶