چگونگی جدا شدن زندگی‌ها و این که همه ی ما چقدر در برابر جبر شرایط ضعیف هستیم، او را شوکه کرد. و خدا در کجای این شرایط قرار می‌گیرد؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۲
Ali
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
ketabkhaar
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۸
TheSaba
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲