۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۶
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۶
ketabkhaar
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۷
amitis
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
💟💟💟
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۲