همان‌طور که شما چشم برای دیدن نورها و گوش برای شنیدن صداها دارید، همان‌طور هم قلبی برای درک زمان در سینه دارید. و هر زمانی که با قلب درک نشد، وقتی است که از دست رفته، مثل رنگین کمان برای آدمی نابینا و نوای بلبل خوش آواز برای آدم کر. متاسفانه قلب‌هایی وجود داره که با این که تپش دارن کر و کورن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۲
Elham
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۷